საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროსაინჟინრო დეპარტამენტი

HPS Georgia

რიონჰესი

რიონჰესი

რიონჰესის მშენებლობას საფუძველი ჩაეყარა 1927 წელს, ზაჰესის ჰიდროკვანძის ჩაბარებიდან მეორე დღეს. მისი მშენებლობა მიმდინარეობდა მელიქ-ფაშაევის მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით.

დაწვრილებით...
 
გუმათჰესი

გუმათჰესი I

გუმათის ჰიდროსადგურები ქმნის კასკადური სადგურების კლასიკურ სქემას, რაც გულისხმობს დაბალი რეგულირების ჰიდროსადგურის ზევით, მარეგულირებელ წყალსაცავიანი ჰესის განთავსებას განთავსებას, დაბალრეგულირებადი სადგურის ენერგეტიკული პოტენციალის ამაღლების მიზნით.

დაწვრილებით...
 
Sample image

ლაჯანურჰესი

ლაჯანურჰესის მშენებლობა დაიწყო 1952წ. და დასრულდა 1960წ.

დაწვრილებით...
   
Sample image

ხრამჰეს-II

  ხრამჰეს-II იყენებს მდ.ხრამის ვარდნას, დაწყებული ხრამჰეს-I ჰესის შენობიდან, ვიდრე სოფელ ჩათახამდე, რომელიც მდებარეობს იქ, სადაც მდ.ხრამს მისი მარჯვენა შენაკადი-ყარაბულახი უერთდება.

დაწვრილებით...
 
Sample image

ხრამჰეს I

საქართველოს მდინარეებს შემოდგომა_ზამთარში წყალმცირობა, ხოლო გაზაფხულ_ ზაფხულის პერიოდში-წყალდიდობა ახასიათებთ. ამის გამო ელექტროენერგიის წარმოებაში ადგილი აქვს საგრძნობ სეზონურობას. ელექტროენერგიის თანაბრად უზრუნველყოფის მიზნით, მძლავრ სეზონურ ჰიდროელექტროსადგურებთან ერთად, აუცილებელი გახდა მარეგულირებელი ჰიდროსადგურების აგება.

დაწვრილებით...
   

გვერდი 1 of 3

You are here:

საკონტაქტო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების, მეცნიერებისა და კულტურის ცენტრი 

  • Tel: (+995 32)  333051
  • Fax: (+995 32) 333058
  • Email: 4testuse  at  gmail.com
  • Website: www.hpep.ge